arrows

Wspólnicy

Monika Toczek, biegły rewident

Doświadczenie zawodowe:

biegły rewident nr 11126, od kilkunastu lat zajmuje się prowadzeniem ksiąg rachunkowych spółek należących do międzynarodowych grup kapitałowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w sporządzaniu sprawozdawczości finansowej oraz zarządczej, w tym skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Zajmuje się również wdrożeniami oprogramowania księgowego oraz płacowego, organizowaniem pracy działów księgowości oraz nadzorem nad księgami rachunkowymi. W spółce Kuros jest członkiem zarządu odpowiedzialnym za kierowanie zespołem specjalistów oraz kontaktami z klientami.

Współautor książki Spółki osobowe. Prawo spółek. Prawo podatkowe i bilansowe, Difin 2012

Wykształcenie: Uniwersytet Gdański, specjalizacja: Informatyka i Ekonometria.

Przynależność do organizacji zawodowych: Krajowa Izba Biegłych Rewidentów (2007)

Języki obce: angielski

Publikacje: Kuros, Toczek, Kuraś, Spółki osobowe. Prawo spółek. Prawo podatkowe i bilansowe, Difin 2012

 


 

ARKADIUSZ GRABOWSKI, BIEGŁY REWIDENT

Doświadczenie zawodowe:

biegły rewident nr 9706, który od kilkunastu lat zajmuje się badaniem sprawozdań finansowych oraz prowadzeniem ksiąg rachunkowych polskich i międzynarodowych spółek, w tym tworzących grupy kapitałowe. Doświadczenie zawodowe zdobywał w międzynarodowej firmie audytorskiej, a następnie we własnym podmiocie. Wieloletni wykładowca (m.in. INFOR, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce) oraz autor publikacji w zakresie rachunkowości i podatków, adresowanych do środowiska księgowych (m.in. Komentarz do ustawy o rachunkowości pod redakcją Jerzego Gierusza). Współzałożyciel spółki Kuros, w której aktualnie pełni rolę eksperta.

Wykształcenie: Uniwersytet Gdański, specjalizacja: Rachunkowość.

Przynależność do organizacji zawodowych: Polska Izba Biegłych Rewidentów

Języki obce: angielski

 

 


 

ANNA PIGOŃ, BIEGŁY REWIDENT

Doświadczenie zawodowe:

biegły rewident nr 10368 oraz członek międzynarodowej organizacji zawodowej skupiającej certyfikowanych księgowych ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), z wieloletnią praktyką i doświadczeniem w badaniu sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych nabytą w trakcie pracy w międzynarodowej firmie audytorskiej oraz własnym podmiocie, prowadząc księgi rachunkowe. Doświadczony wykładowca na studiach podyplomowych oraz kursach zawodowych z zakresu finansów i rachunkowości (m.in. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Wyższa Szkoła Bankowa). W spółce Kuros pełni rolę eksperta.

Wykształcenie: Uniwersytet Gdański, specjalizacja: Rachunkowość.

Przynależność do organizacji zawodowych: Polska Izba Biegłych Rewidentów, ACCA (Association of Chartered Certified Accountants),

Języki obce: angielski