arrows

Usługi

Świadczymy szeroki zakres usług z zakresu rachunkowości oraz doradztwa podatkowego.

Potrzeby naszych klientów poszerzają zakres świadczonych przez nas usług.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi podatkowej oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych międzynarodowych grup kapitałowych.

 


 

KSIĘGOWOŚĆ

W ramach usług księgowych proponujemy:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • sporządzanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych
 • sporządzanie deklaracji podatkowych dla celów podatku VAT, CIT, PIT, PCC i innych
 • tworzenie i aktualizację polityki rachunkowości , w tym dostosowanie zakładowego planu kont do wymagań sprawozdawczości zarządczej
 • sporządzanie raportów okresowych, w zakresie rachunkowości finansowej i zarządczej, zgodnie z wymogami właścicieli lub organów zarządzających
 • obsługę płacowo-kadrową , w tym sporządzanie list płac, deklaracji ZUS, deklaracji PIT
 • wdrażanie oprogramowania księgowego oraz organizowanie pracy Działu Księgowości klientów
 • Sporządzanie sprawozdawczości dla Narodowego Banku Polskiego, Głównego Urzędu Statystycznego, INTRASTAT
 • prowadzenie rozliczeń w zakresie podatku VAT dla podatników nie posiadających rezydencji podatkowej w Polsce

 


 

DORADZTWO PODATKOWE

W zakresie usług doradztwa podatkowego , w ramach współpracy z kancelarią doradcy podatkowego proponujemy :

 • pomoc w rozwiązaniu bieżących problemów podatkowych
 • sporządzanie opinii podatkowych
 • analizę umów cywilnoprawnych pod względem skutków dla rozliczeń z fiskusem,
 • pomoc w trakcie trwania kontroli podatkowej
 • reprezentowanie przed organami podatkowymi w sprawach spornych,
 • sporządzanie odwołań od decyzji i innych pism w postepowaniu podatkowym i trwającej kontroli,
 • reprezentacja przed Wojewódzkim i Naczelnym Sądem Administracyjnym.